Fondo
Zoeken Contact

IND brengt flexibiliteit en wendbaarheid in IT-organisatie

De Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND) is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij beoordelen jaarlijks tussen de 100.000 en 150.000 verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden. Daarnaast behandelt IND naturalisatieverzoeken van mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en een Nederlands paspoort willen aanvragen. Met deze werkzaamheden speelt de organisatie een belangrijke rol in veel mensenlevens.

 

“IND ontwikkelt zich snel op technisch gebied. Dat komt onder andere door het bewustzijn van het management om technische innovaties volledig te benutten”, begint Gert-Jan Dol zijn verhaal. Gert-Jan Dol is Manager Team Technisch Beheer bij IND. Met zijn team is hij verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur van IND. Het team is flink gegroeid in het aantal medewerkers. De sfeer is goed, mede door de stabiele basis van ervaren en gemotiveerde medewerkers. Iedereen krijgt de ruimte om zich te ontplooien op basis van talent en interesse.

Het team werkt enkele jaren volgens de agile methodiek. Deze wijziging in werkwijze gaf direct inzicht in de hoeveelheid downtime van zeer belangrijke systemen veroorzaakt door releases en onderhoudswerkzaamheden. Hiervoor moest een oplossing komen. Tegelijkertijd stond de hardware-vervanging van de OTA- en productie omgeving op de planning in 2021. Beide situaties zorgden voor de noodzaak om een innovatieve oplossing te zoeken die helpt de downtime te verminderen én tegelijkertijd meer flexibiliteit en wendbaarheid in de IT-organisatie brengt. De zoektocht van IND eindigde bij VMware met de oplossing VMware Cloud Foundation (VCF) met VMware Aria-suite. Daarmee startte in 2021 de samenwerking met Fondo | PQR.

 

Gert-Jan Dol (links) en Paul Struik (rechts) zijn verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur van de IND. Zij zijn dagelijks betrokken bij de technologische ontwikkelingen van de IND om innovaties volledig te benutten.

Flexibiliteit en expertise

Paul Struik, IT-projectmanager bij de IND en werkzaam in het team van Gert-Jan licht de keuze toe: “Om te voldoen aan de doelstellingen van onze IT-organisatie richten we ons op alle mogelijkheden om zo flexibel mogelijk te zijn. Zowel aan de beheerkant als aan de kant van development. IND ging op zoek naar een oplossing die zorgt voor deze flexibiliteit. Met name voor hele specifieke systemen aan onze beheerkant vanwege ingewikkelde koppelingen tussen de hypervisor-laag en hardware. Aan de development kant is onze LOTA-omgeving (Lab-, Ontwikkel-, Test- en Acceptatie-omgeving) heel belangrijk voor de IND. Er zijn ca. 250 ontwikkelaars actief in deze omgeving die baat hebben bij flexibiliteit. VCF en de Aria-suite bieden dit voor beide teams.”

De samenwerking tussen de IND en Fondo | PQR startte met de inzet van VMware consultants. Op basis van hun kennis en ervaring gaven zij advies, maakten zij de designs en voltooiden de implementatie. Nog steeds dragen zij hun steentje bij. Paul en Gert-Jan zijn zeer tevreden over hun inzet. Paul vertelt: “Elk persoon heeft zijn eigen expertise en hebben deels overlap zodat ze elkaar aanvullen. Hun flexibele instelling is heel goed, ze zijn communicatief vaardig en helpen ons écht.” Gert-Jan vult aan: “Ook is er een klik met het team met dezelfde gepassioneerde vakspecialisten. Dat is belangrijk om ons werk goed te kunnen doen. Wij werken met elkaar aan de infrastructuurlaag waarvan de gehele IND afhankelijk is. Het is belangrijk dat het team goed samenwerkt, want we kunnen het ons niet permitteren dat we er een dag uit liggen.”

 

Grote stappen gezet

De vervanging van de hardware stond op de planning. “De complexiteit die erbij kwam, is dat onze pre-productie en productie-omgeving nu nog in beheer staan bij een externe leverancier”, legt Gert-Jan uit. “We zijn bezig om dit weer in eigen beheer te nemen. De oplossing die we zochten moest ook voldoen aan de wens om de gehele OTAP-straat zelf in beheer te kunnen nemen. De beveiliging ervan is een groot aspect en de wendbaarheid en continuïteit is key voor ons.”

Met VCF wordt een verdere standaardisering van de infrastructuur van de nieuwe LOTA- en de productie-omgeving neergezet. IND kan eenvoudig datacentercapaciteit toevoegen in de virtualisatielaag, makkelijk upgraden en hardware in kleinere stappen toevoegen. Voorheen ging dit in grote stappen wat ook financieel grote stappen betekent voor de organisatie. “Bovendien kijken we naar de toekomst”, benadrukt Gert-Jan. “Het levert ons nu veel tijdswinst op bij o.a. de aanvraag van een virtuele server of het toevoegen van een applicatie. Dit geeft de gewenste flexibiliteit en daarmee snelheid. Vervolgens willen we zaken kunnen automatiseren, microsegmentatie implementeren en Self-Service portals inrichten.”

Als onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de IND hoge eisen met betrekking tot een cloud-integratie. Met de keuze van VCF maakt de IND grote stappen voor de toekomst. Op dit moment heeft een on-premises omgeving nog steeds de voorkeur. Met VCF ontwikkelen ze een Software Defined Datacenter (SDDC) en zijn ze flexibel in een toekomstige cloud-integratie met zowel private als public cloud mogelijkheden.

 

Modernisering en microsegmentatie

VCF is door de bundeling van VMware producten, samen met de Aria-suite, van grote toegevoegde waarde voor de IND. De kracht van deze bundeling is de wendbaarheid die de IND in haar IT-organisatie krijgt. Met haar applicaties en systemen zijn zij sneller in staat te voldoen aan vraagstukken die vanuit de business komen.

 

Ze werken aan een grote moderniseringsslag van de infrastructuur. Paul somt enkele voorbeelden op van toekomstige projecten om het maximale uit de VMware oplossingen te halen. “We willen de lifecycle management werkzaamheden vereenvoudigen en automatiseren, voor zowel de VMware laag als ook de virtuele laag daarboven. Dit kan eenvoudig met aanvullende VMware producten zoals Saltstack. Ook hebben we nu mogelijkheden voor het verregaand automatiseren van standaard infrastructuur beheerwerkzaamheden als ook automatisch uitrollen van virtuele machines en applicaties. En met de implementatie van een containeromgeving met VMware Tanzu zijn we veel meer flexibel in applicaties te bouwen en te onderhouden.”

 

Met het oog op de toekomst is Gert-Jan enthousiast: “Door gebruik te maken van de producten uit de Aria suite krijgen we ook meer inzicht in onze eigen infrastructuur en applicatielandschap. We kunnen voor een nog veiligere omgeving zorgen door bijvoorbeeld microsegmentatie toe te passen zodat we nog beter bestand zijn tegen toekomstige bedreigingen. Maar stap voor stap. We zijn ons ervan bewust dat het uitrollen van microsegmentatie over deze omgeving langere tijd gaat duren.”.

Meer weten over IND? Kijk op Onze organisatie | IND