Van applicatiemanagement tot infrastructuurmanagement

Huub Oude Groen is manager IT-operations bij Hogeschool Inholland. We spraken hem over de samenwerking met Fondo.

‘Door het samenvoegen van een aantal afdelingen hebben we de ICT-afdeling opnieuw ingericht. De functioneel beheer afdeling van de Inholland Service Organisatie, de ICT-afdeling en de afdeling informatievoorziening zijn sinds januari 2016 samengevoegd tot de nieuwe afdeling InformatieVoorziening & Technologie (IVT). Vanaf april 2016 zijn de afdelingen ook fysiek geïntegreerd.’

Wat betekent dat voor jouw rol binnen de ICT-afdeling?

‘Sinds deze verandering, ben ik manager operations en verantwoordelijk voor de continuïteit van de ICT-dienstverlening. Op deze afdeling werken momenteel iets meer dan 60 mensen. Naast Operations bestaat IVT ook uit de afdelingen Ontwikkeling en Bibliotheek. Ontwikkeling zorgt samen met het onderwijs en stafafdelingen voor het realiseren van de gewenste veranderingen en ambities, die Inholland heeft beschreven in haar instellingsplan 2016-2022. En de bibliotheekafdeling draagt zorg voor de verdere ontwikkeling van de gedigitaliseerde bibliotheek van Inholland.’

IMG 6643bw

Hadden we nog maar tien van zulke medewerkers!

Sinds wanneer is Fondo betrokken bij Inholland?

‘Toen ik bij Inholland in 2014 als interim manager infrastructuur kwam werken, deed de ICT-afdeling al zaken met Fondo. Zij werden vooral ingezet bij applicatiemanagement en zaten minder bij infrastructuurmanagement. Op een gegeven moment hadden wij door ziekte onverwachts op korte termijn ook hier mensen nodig. Fondo kon toen heel snel schakelen. Later is een Fondo-collega voor de langere termijn ingezet. Met dat soort acties van Fondo zijn we hartstikke blij.’

En hoe bevalt de samenwerking met Fondo?

‘Bij de samenvoeging van de afdelingen is ook vastgesteld dat onze werkwijze en het gedrag van onze medewerkers moest veranderen. Hiervoor hebben we drie kernwaarden geformuleerd: horizontaal (multidisciplinair) samenwerken, als kennispartner optreden en je toegevoegde waarde kennen (en zorgen dat die ontwikkeld blijft). Eén van onze technisch applicatiebeheerders kwam via Fondo en hij vulde deze kernwaarden feilloos in. Hij bleef niet op een eilandje zitten, maar maakte ‘echt’ contact en kreeg zaken geregeld. Ook deelde hij kennis en was initiatiefrijk. Wat ons betreft was hij een voorbeeld voor vele anderen. Fondo-consultants zijn technisch up-to-date en weten hoe ze moeten samenwerken. Ze zijn pro-actief en treden op als kennispartner. We roepen hier regelmatig: Hadden we nog maar tien van zulke medewerkers!’

Meer weten over deze case of hoe wij jouw organisatie kunnen helpen bij applicatie- of infrastructuurmanagement? Neem gerust contact met ons op.