Voor 13.000 medewerkers een nieuwe digitale werkplek

Mijn naam is Kees de Jong en ik ben als Manager ICT Operations verantwoordelijk voor alle operationele vraagstukken rond ICT binnen het UMC. Dat betekent dat alles wat qua ICT beheerd en vernieuwd moet worden mijn bureau passeert. Ik doe dit samen met een groot team. Er zijn twee afdelingshoofden. Eén afdeling houdt zich bezig met projecten en vernieuwingsvraagstukken, de andere afdeling is verantwoordelijk voor de support- en beheervraagstukken. In totaal zijn er ongeveer 13.000 gebruikers werkzaam binnen het UMC Utrecht en we hebben ongeveer 10.000 werkstations te ondersteunen. Deze werkstations worden ingezet binnen de patiëntenzorg, het onderzoek, het onderwijs en de ondersteunende processen van het ziekenhuis.

Ik ben begonnen als verpleegkundige. Een mooi vak, maar na verloop van tijd had ik behoefte aan verandering en doorontwikkeling. Ik ben me gaan bezig houden met ICT-vraagstukken en heb toen de studie health-informatics doorlopen. Vervolgens heb ik in 1999 de definitieve overstap gemaakt naar de ICT en heb daarbinnen voornamelijk managementfuncties vervuld. In 2011 heb ik mijn studie bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit afgerond.

 

Meer dan een technisch vraagstuk…

Wij zijn in 2014 jaar een groot project gestart om onze digitale werkplek te vernieuwen. Dat project hebben we eerst vooral technisch aangevlogen, maar er was meer nodig om de werkplek succesvol te implementeren. Het is toch veel meer dan alleen een technisch vraagstuk, de impact op de gebruiker is significant. We hebben het project toen een flinke draai gegeven en veel meer vanuit de organisatie en als verandervraagstuk aangepakt. Ook zijn we op zoek gegaan naar stevige partners die ons konden helpen om de werkplek op een hele goede, snelle en efficiënte manier uit te rollen. Fondo was hiervoor de aangewezen partij. Ze hielpen ons met handjes, maar ook met deskundigheid en technische ondersteuning.

 

Fondo zat reeds in ons netwerk en was hier en daar al betrokken bij onze organisatie. Er lag dus al een verbinding en die hebben we versterkt. Omdat we in dit project op soms onvoorspelbare momenten snel moesten kunnen opschalen of afschalen, vroegen we veel flexibiliteit van onze partners. Fondo bood ons steeds de juiste mensen om die flexibiliteit en schaalbaarheid mogelijk te maken. Ze hielpen met tal van zaken, zoals de uitrol van de werkplek en de handjes op de werkvloer om mensen te ondersteunen bij het gebruik van die nieuwe werkplek. We hebben de diensten van Fondo dus breed kunnen inzetten.

 

Een specifieke cultuur

Een werkplek in de zorg is niet fundamenteel anders dan een werkplek bij een ander bedrijf. Maar je hebt wel met een specifieke cultuur te maken. Er werken hier veel professionals, met een directe verantwoordelijkheid in de patiëntenzorg of in andere kritische processen. Deze professionals weten veel, hebben een duidelijke mening en daar moet je mee om kunnen gaan. Die moet je kunnen verstaan, je moet de taal kunnen spreken en je moet jezelf er in thuis voelen. Als je hier rondloopt heb je je wel te houden aan bepaalde gedragscodes. Je komt in aanraking met een andere wereld en dat vraagt mensen die dat aanvoelen. Fondo bleek over die mensen te beschikken.

 

Het was een spannend traject, zeker voor zo’n grote organisatie en de verschillende takken van sport die hier bedreven worden. Fondo verstaat dat en begrijpt dat. Je leert een partij pas kennen als het spannend wordt. En dat is het soms geweest. Fondo heeft bewezen ook hierop goed te kunnen anticiperen en oplossingsgericht te kunnen werken. We hebben een goede fit en het project is succesvol afgerond.

IMG 5628bw

Kees de Jong manager ICT operations UMCU:

‘We waren op zoek naar partners die ons konden helpen om de werkplekken op een hele goede, snelle en efficiënte manier uit te rollen. Fondo was hiervoor de aangewezen partij. Ze hielpen ons met handjes, maar ook met deskundigheid en technische ondersteuning.’